Homepage
Nederlands Deutsch

Noordzeehuisjes

Geschiedenis van Camping Oranjezon

Zonsondergang

De kuststrook in het noorden van het voormalige eiland Walcheren, met zijn bossen, uitgestrekte duinen en brede stranden, wordt al eeuwenlang De Manteling genoemd. In vroeger eeuwen hadden de geestelijken van de abdij in Middelburg en later de kooplieden er hun buitenverblijven. Zij wisten al, dat dit een goede plek was om tot rust te komen en nieuwe energie op te doen.

Het gebied Oranjezon maakt deel uit van de manteling. Het heeft de naam Oranjezon omdat de meeste gronden in het gebied eigendom waren van de koninklijke familie.

Camping Oranjezon is in 1960 gesticht door de familie Pouwer, die het bedrijf nog steeds exploiteert. Onze missie is om samen met onze medewerkers onze gasten een goede en rustige vakantie te laten beleven in deze prachtige omgeving.

De afgelopen jaren is landbouwgrond aan weerszijden van de camping omgevormd tot een natuurgebied met reliëf, dat aansluit op de natuur in de duinen en waar bijzondere plantengroei mogelijk is. Hier houden koeien van de vlakbij gelegen biologisch dynamische boerderij de vegetatie kort. De camping is nu aan drie zijden omsloten door natuurgebied. Het gebied is in beheer bij stichting het zeeuwse landschap en wordt door ons gesponsord.

Prijzen en teksten onder voorbehoud