Homepage
Nederlands Deutsch

Noordzeehuisjes

Geschiedenis van de omgeving

Koeien

Bospad

De duinen aan de noordzijde van het eiland Walcheren zijn breed en uitgestrekt. Vanaf het eind van de 19e eeuw tot 1995 werd er drinkwater gewonnen. Nu is het gebied alleen nog reserve waterwingebied en is het beheer overgedragen aan de stichting het Zeeuwse Landschap. Aan weerszijden van de camping zijn in de afgelopen jaren landbouwgronden omgezet in natuur gebieden.

In de Romeinse tijd was deze streek de plek vanwaar de Romeinen per schip naar Engeland overstaken. In de buurt moet een tempel geweest zijn gewijd aan de godin Nehalennia. Vissersschepen hebben in het verleden vlak voor de kust brokstukken hiervan opgevist.

Vrouwenpolder werd in de vroege middeleeuwen tot aan de reformatie een belangrijke bedevaartsplaats, omdat er een wonder met een schilderij had plaatsgevonden. In de Middeleeuwen waren de wateren rondom het eiland Walcheren vaak toneel van zeeslagen en gevechten. Onze voorouders waren ook redelijk bedreven in de kaapvaart. De zeeroute langs onze stranden ging naar de belangrijke havenplaatsen Veere en Middelburg. Er werd handel gedreven met Engeland, Schotland, Frankrijk en de Scandinavische landen. Vissers en Walvisvaarders gingen tot aan de Shetland eilanden en zelfs tot bij IJsland.

In november 1944 is hevig gevochten om het eiland, dat immers de toegang tot de belangrijke haven van Antwerpen beheerst. De zeedijken werden gebombardeerd en het grootste gedeelte van ons prachtige eiland kwam onder water te staan. Oranjezon en omgeving bleven droog. Na landingen in Vlissingen en Westkapelle is er een aantal dagen hevig gevochten, na ongeveer een week waren de geallieerde troepen vanuit Westkapelle en Domburg gevorderd tot in het bos aan de oostzijde van de Camping. In de duinen van Walcheren en dus ook bij Oranjezon stonden overal bunkers en versterkingen.

Na de oorlog zijn bijna alle bunkers en versterkingen gesloopt of door duinafslag in zee verdwenen. Jammer genoeg ook de militaire bevoorrading spoorlijn die vanaf Veere door de duinen van Oranjezon naar Domburg en Westkapelle liep, die spoorlijn had in onze tijd goed kunnen dienen als strandexpres.

Prijzen en teksten onder voorbehoud